Ydelser

 
Ledere og medarbejdere er virksomhedens bærende ressourcer. Det er derfor afgørende at alle er skarpe, er i balance og har gode arbejdsbetingelser, både kompetencemæssigt og psykisk.

PARCAE tager din virksomhed og jeres udfordringer seriøst. Derfor tilbyder vi heller ikke standardløsninger, men går ind i en tæt dialog med jer for at afklare jeres specifikke behov.

Personlig udvikling og psykisk arbejdsmiljø er højt på dagsordenen i de fleste virksomheder. PARCAE støtter og bistår ledere og medarbejdere gennem personlig udvikling og uddannelse. Formålet er at hjælpe det enkelte menneske eller hele organisationen med, at opdage nye ressourcer og udvikle dem gennem tæt samarbejde og dialog.

Se ydelserne PARCAE leverer, ved at klikke på kulonnerne til venstre. 

 

For yderligere dialog og afklaring kontakt venligst: Sanne Haaning, tlf.nr. 30135159 eller på mail@parcae.dk

PARCAE v/Sanne Haaning | CVR: 32921027 | 8600 Silkeborg - Denmark  | Tlf.: +45 30135159 | mail@parcae.dk